ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

Sme najväčšia slovenská sieť špecialistov na poistenie firiem a občanov a už 25 rokov sa staráme o poistenie a financie našich klientov. Súčasný poistný trh ponúka množstvo poistných produktov v portfóliu komerčných poisťovní. Orientovať sa v tak rozsiahlej ponuke je časovo a odborne dosť náročné. Naši zamestnanci pôsobia v oblasti poisťovníctva už od roku 1992 a pomáhajú svojim klientom orientovať sa vo svete poisťovníctva.

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
INSIA MK s.r.o.
Sídlo: Vojnatina 104, 07261, Vojnatina
IČO: 36689289
Kancelária: Vojnatina 104, 07261, Vojnatina
Register NBS pod registračným číslom: 133281
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.