ÚvodO spoločnostiAktualityNa slovenskom finančnom trhu je INSIA už 15 rokov!

Na slovenskom finančnom trhu je INSIA už 15 rokov!

11. Novembra 2021 | Rubriky: Aktuality

Na slovenskom finančnom trhu je INSIA už 15 rokov!

História siete maklérov INSIA na Slovensku siaha do roku 2005, kedy uzatvorili dohodu o spolupráci zakladateľ českej materskej spoločnosti INSIA a.s. Ivan Špirakus a Žilinčan Vladimír Matuščin, ktorý bol zároveň úplne prvým finančným sprostredkovateľom na Slovensku pod značkou samostatného finančného agenta INSIA.

V polovici roka 2006 začal postupný príchod ďalších sprostredkovateľov a prvých 9 členov sa zišlo na historicky prvom oficiálnom stretnutí v decembri r.2006. Odvtedy pretieklo veľa vody, INSIA postupne rástla a dnes už ako tradičná značka zastrešuje na celom Slovensku 370 podriadených finančných agentov

INSIA sa na Slovensku od začiatku etablovala ako sieť nezávislých finančných sprostredkovateľov. Nie však ako sieť na báze MLM, ale ako sieť odborníkov, ochotných zdieľať medzi sebou svoje skúsenosti z oblasti finančného sprostredkovania a využívať pri svojom podnikaní všetky možnosti nášho materského českého brokerpoolu.

Vo vysoko konkurenčnom prostredí si INSIA neustále udržuje stabilné miesto. Je to predovšetkým zásluhou podmienok, ktoré svojim členom vytvára, o čom svedčí aj minimálna fluktuácia členov siete do iných konkurenčných spoločností. Dlhoročnú stabilitu nám ako strategický partner poskytuje najväčší poisťovací maklér na svete – spoločnosť MARSH.

Každý finančný sprostredkovateľ sa rozhoduje sám, koľko času svojej práci venuje. Mnohí tomu hovoria sloboda, avšak v tomto ponímaní má slobodu každý súkromný podnikateľ. Sloboda pod značkou INSIA je však aj o tom, že sa každý finančný sprostredkovateľ sám za seba rozhoduje, ktoré finančné produkty chce svojim klientom ponúkať a ktoré poisťovne, banky či iné finančné inštitúcie odporúča svojim klientom.

15letinsia

Navyše, a to je na slovenskom trhu úplne ojedinelé, každý je naozaj slobodným členom INSIA. Ak sa totiž ktorýkoľvek člen rozhodne spoluprácu ukončiť, INSIA mu nekladie žiadne prekážky, aby si previedol kmeň svojich klientov na svoje nové pôsobisko. Nesmierne nás teší, že počas 15 rokov bolo takýchto rozhodnutí minimum, a to napriek tomu, že trh práce v oblasti finančného sprostredkovania je v tomto smere vysoko fluktuačný.

Ďalším dôvodom spokojnosti našich členov je odmeňovanie na báze partnerstva. Je prirodzené, že každá finančná inštitúcia vypláca sprostredkovateľom bežné provízie, či už získateľské alebo následné. Menej známe je však to, že finančné inštitúcie vyplácajú samostatným finančným agentom aj bonusové provízie. INSIA je aj v tomto slovenskou raritou, pretože si tieto bonusové provízie nenecháva pre seba, ani neodmeňuje len vybraných, vyvolených či najproduktívnejších, ale vypláca ich každému členovi siete v pomere, v akom sa konkrétny člen podieľa na výsledkoch celej siete. 

Členovia INSIA vysoko oceňujú aj transparentnosť. Kedykoľvek si totiž môžu nielen kontrolovať všetky finančné toky, ktoré sa viažu ku zmluvám klientov, ale aj pozrieť kompletné znenie zmlúv, ktoré má INSIA uzatvorené s finančnými inštitúciami, vrátane províznych príloh a bonusov. 

Počas 15 rokov našiel v INSIA svoje uplatnenie nejeden manažér so svojim obchodným tímom, ako aj mnohí finanční sprostredkovatelia, ktorých inde sužovali zhora nariadené produkčné plány, limity alebo neustále obhajoby obchodných či kariérnych pozícií. V INSIA nič také neexistuje, pretože si všetci uvedomujeme, že pre prácu v oblasti finančného sprostredkovania je nadovšetko potrebný pokoj a nie stres pod tlakom požadovaných výsledkov.

Dvere do INSIA má preto otvorené každý, komu sú tieto naše hodnoty sympatické!

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn