ÚvodPoistenie osôbPoistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany

Právne prostredie okolo nás je čoraz náročnejšie, zákony sa menia veľmi často, a tak účinne obhajovať svoje práva nie je pre väčšinu občanov vôbec jednoduché. Veľké firmy alebo inštitúcie niekedy zneužívajú aj to, že občan váha, či si v danej veci vziať právnika a uhradiť nemalé náklady s nejasnou vyhliadkou na úspech. To bohužiaľ vedie k tomu, že na obranu svojich práv často rezignujeme a s nespravodlivosťou sa zmierime.

Medzi tými, ktorí neobhajujú svoje práva, však nemusíte byť aj vy. Stačí si uzavrieť poistenie právnej ochrany, teda akéhosi „predplateného právnika“. Z tohto poistenia sa potom hradí nielen odmena právnemu zástupcovi, ale aj najrôznejšie poplatky za súdnych znalcov a pod. Poisťovne poskytujú aj základné právne poradenstvo po telefóne a pomôžu vám tak priamo na mieste.

Právna ochrana vodiča a vozidla

Najčastejšie uzatvoreným druhom poistenia právnej ochrany je poistenie vodiča a vozidla. Pri prevádzke vozidla sa totiž s paragrafmi môžeme stretnúť veľmi ľahko. Od reklamácie vady vozidla po jeho kúpe, sporu s autoservisom v prípade nekvalitnej opravy, sporu s poisťovňou o výšku plnenia z havarijného poistenia až po riešenie dopravných priestupkov s políciou alebo súdne spory o zavinení dopravnej nehody.

Pri všetkých týchto, ale aj ďalších situáciách sa poistenie právnej ochrany ukáže ako neoceniteľný pomocník v núdzi. Kontaktujte najbližšiu kanceláriu INSIA a poraďte sa s našimi špecialistami, aký variant poistenia právnej ochrany pre vodiča alebo vozidlo je pre vás najvhodnejší.

Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy.

Právna ochrana rodiny

Pri bežnom živote riešime celý rad právnych situácií, najčastejšie ako spotrebitelia, keď reklamujeme nekvalitný tovar alebo službu, domáhame sa náhrady škody, ktorú nám spôsobil niekto iný alebo riešime spor s poisťovňou o riadnu výplatu z úrazového poistenia dieťaťa.

Poistenie právnej ochrany rodiny je tým správnym riešením, ktoré nám poskytne pokoj a istotu v takýchto situáciách. Môže byť uzatvorené buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany.