ÚvodPoistenie osôbPoistenie vozidiel

Poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel patrí medzi tradičné činnosti maklérov INSIA. Svoje vozidlo majú u nás poistené už desiatky tisíc osôb.

V každej našej kancelárii sa poisteniu vozidiel, najmä tzv. povinnému zmluvnému poisteniu, osobitne venuje niekoľko pracovníkov a dokážu tak aj pre vás nájsť optimálne riešenie a dobre vám poradiť.

Jednotlivé poisťovne často upravujú svoje ponuky a poskytujú rôzne výhody a zľavy, najmä pri uzatvorení niekoľkých poistení súčasne. Všetky tieto akcie podrobne sledujeme a využívame ich vo váš prospech. Kontaktujte niektorú našu kanceláriu a presvedčte sa, že aj pre vaše auto dokážeme nájsť výhodnejšie poistenie ako máte teraz!

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. Mohlo by sa zdať, že povinné zmluvné poistenie je vo všetkých poisťovniach rovnaké a záleží preto len na cene.

Áno, cena je asi najdôležitejším parametrom pre nákup povinného zmluvného poistenia, ale nemalo by to byť to jediné. V niektorých poisťovniach sú totiž v základnom poistení obsiahnuté aj rôzne rozšírenia – napr. asistenčné služby, poistenie proti živelným udalostiam (krupobitie, povodeň), úrazové poistenie alebo napríklad poistenie pri stretnutí so zverou. Veľké rozdiely medzi poisťovňami môžu byť aj v pripoistení skiel.

Zavolajte alebo navštívte kanceláriu INSIA v blízkosti vášho bydliska - aj Vám dokážeme nájsť lacnejšie a výhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre vaše auto!

Havarijné poistenie

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z vás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)
  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň...)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

V INSIA sme však presvedčení, že si zaslúžite kvalitné poistenie s vysokými limitmi pre trvalé následky úrazu a najmä pre denné odškodné počas doby liečenia.

Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú cennou súčasťou poistenia áut. Zabezpečujú totiž nielen finančnú náhradu, ale hlavne skutočnú pomoc v čase, keď ju najviac potrebujeme, ak stojíme s havarovaným alebo pokazeným autom na ceste ďaleko od domova, napríklad v zahraničí.

Okrem odťahu vozidla do servisu poskytuje poistenie asistenčných služieb množstvo ďalších výhod, ako napr. úhrada ubytovania alebo náhradnej dopravy domov. Poisťovne ponúkajú veľa rôznych „balíčkov“ asistenčných služieb, niektoré sú poskytované zadarmo ako súčasť povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia, iné sú hradené samostatne. Na trhu sú aj celkom samostatné poistky asistenčných služieb.

Právna ochrana

Zamotaný svet paragrafov patrí k prevádzke áut od ich začiatku. Od riešenia dopravných priestupkov v správnom konaní, cez dokazovanie zavinenia pri dopravnej nehode, spory s poisťovňou o výšku plnenia, až po spory o záruku alebo nekvalitnú opravu v servise, všade potrebujeme odbornú pomoc právnika. Často sa však obávame nákladov, ktoré s tým môžu byť spojené, a tak svoje práva nehájime dostatočne a prichádzame o veľa peňazí.

Práve preto je tu poistenie právnej ochrany, ktoré nám za priaznivé poistné poskytne potrebnú pomoc v zložitej právnej situácii. Poisťovňa uhradí nielen náklady na právnikov, ale aj náklady na súdnych znalcov a najmä vám odporučí špecializovaných a preverených právnikov, s ktorými spolupracuje. Často pomôže aj len prvý list, z ktorého druhá strana pochopí, že máte na svojej strane profesionálov a dosť peňazí na vedenie sporu.

V kanceláriách INSIA vám makléri podrobne vysvetlia výhody poistenia právnej ochrany a ochranu pred paragrafmi tak môžete mať už od zajtra!